Kontaktuppgifter

KOPPARSUND & SÖNER AB – En investering i framtiden

LARS PERSSON –  Ekonomi- och redovisningskonsult

Öppet: Mån- Fre 8.30 – 16.00

Besök: Hemgårdsvägen 10, Nyköping

Post: Råbyvägen 38, 611 57 Nyköping

Mob: 070 – 090 63 50

lars.persson@kopparsund.se

www. kopparsund.se