Enskild firma

 

Företagsformen enskild näringsidkare kallas ibland för enskild firma. Den innebär att en fysisk person (en människa) själv driver och står för sin rörelse. Ett företag som drivs på detta sätt är inte en juridisk person och näringsidkaren är personligt ansvarig för till exempel att avtalen hålls och skulderna betalas. Som egen företagare får du ditt eget personnummer som företagets identitetsbeteckning.

Ansvar och risk

Det finns ingen ekonomisk skiljelinje mellan dig själv och företaget. Detta medför givetvis vissa risker. Går företaget dåligt måste du använda dina privata tillgångar till att betala skulderna. Du är ekonomiskt oskyddad, då du personligen ansvarar för verksamhetens alla avtal. Det är ändå viktigt att hålla isär din privata ekonomi och företagets.

Enskild näringsidkare är bokföringsskyldig

Verksamheten ska redovisas per kalenderår. Intäkterna deklareras i bilagor till din egen självdeklaration.

Fördelar med enskild näringsverksamhet

Dels kan du börja verksamheten i liten skala utan något större startkapital, dels håller de skattemässiga skillnaderna mellan enskild näringsverksamhet och aktiebolag på att utjämnas. Nu kan även en enskild näringsidkare exempelvis avsätta vinstmedel skattemässigt för framtiden och kvitta underskott i en nystartad verksamhet mot inkomst av tjänst eller framtida överskott. Normalt finns inget krav på revisor som granskar verksamheten, men det kan vara klokt att ha en kunnig ekonomisk rådgivare.

Namnskydd

Enskild näringsidkare, handels- och kommanditbolag, får skydd för företagsnamnet bara i det län där företaget är registrerat.

Ombildning

Förr eller senare kommer många ägare av en enskild firma ställas inför frågan om de ska fortsätta bedriva verksamheten i nuvarande form eller om man ska driva det vidare i ett aktiebolag. Vad som är bäst beror på situation och ambition.

Om du t.ex.:

 • vill ha lättare att skilja på din egen och företagets ekonomi
 • behöver ta större ekonomiska risker i ditt företagande
 • har kvarstående stora vinster efter önskat uttag av lön
 • har anställda
 • börjar närma dig pensions och har vinstpengar över

så kan det vara mer fördelaktigt att bedriva verksamheten i ett aktiebolag än i en enskild firma.

 

KOPPARSUND & SÖNER AB kan erbjuda dig som enskild näringsidkare hjälp med bl.a. följande tjänster:

 • Löpande bokföring
 • Upprättande av bokslut
 • Upprättande av inkomstdeklaration
 •  Deklarerande av moms och löner
 • Deklarationsombud
 • Verksamhetsanalyser
 • Rådgivning
 • Ombildning av enskild firma till aktiebolag