BRF

 

Att köpa en bostadsrätt är en av de största investeringar som många av oss gör. Faktorer som starkt påverkar vårt val av investering är bostadens läge och skick, erhållna låneräntor, samt storleken på årsavgiften (hyran).

I de absolut flesta bostadsrättsföreningar så är det styrelsen som har till uppgift att fastställa årsavgiftens storlek.

En årsavgift som ligger på fel nivå kan komma att påverka försäljningspriset på bostaden, direkt eller indirekt, med flera hundratusentals kronor. Därför är det av stor vikt att avgiften varken är för hög eller låg, utan löpande ligger på rätt nivå.

Oberoende föreningens förutsättning, så är grundtanken att årsavgiften ska vara av den storleken att den täcker de kostnader som genereras under medlemmens boendetid i föreningen. I årsavgiften ska således även del av beräknade kostnader för  t. ex. underhåll av tak och fasad, som kanske sker först långt efter den boendes utflyttning, inkluderas i beräkningen

Till sin hjälp för att bedöma vad som är en riktig årsavgiftsnivå kan styrelsen bl.a. nyttja följande råd och redskap:

 • Fastställ vilka större delar i eller på fastigheten som föreningen ansvarar för
 • Upprätta en underhållsplan för dessa komponenter
 • Gör årliga besiktningar av fastigheten för fastställande av underhållsstatus
 • Följ upp föreningens försäkringar, så att de är anpassade till föreningens tillgångar och ansvar
 • Upprätta resultat- respektive likviditetsbudget
 • Se långsiktigt på verksamheten
 • Fastställ årligt avsättningsbehov till fond för yttre underhåll för framtida reparationer & underhåll
 • Följ upp att ackumulerade avsättningar motsvarar fonderingsbehov
 • Beakta likhetsprincipen vad gäller fördelning av kostnader mellan de boende

 

 

KOPPARSUND & SÖNER AB kan erbjuda din bostadsrättsförening hjälp med bl.a. följande tjänster:

 • Löpande redovisning
 • Avskrivningar
 • Bokslut & årsredovisningar
 • Budgetar
 • Deklarationer & kontrolluppgifter
 • Underhållsplaner
 • Stadgar
 • Nyckeltalsanalyser
 • Kapitalutnyttjande
 • Stöd till styrelser
 • Revision av räkenskaper och förvaltning

 

Slutligen vill vi bara uppmana samtliga som står i bostadsrättsköpartankar. Begär alltid in senast upprättad årsredovisning, stadgar och underhållsplan från bostadsrättsföreningen! Där finns massa nyttig information, skriven som oskriven, som kan hjälpa dig att göra en bättre affär!

 

Lycka till!