Aktiebolag

 

Ett aktiebolag är en egen juridisk person som ägs av dess aktieägare. Aktieägarnas ansvar begränsas normalt till det kapital som de satsar i företaget. Aktiebolaget företräds av en styrelse och i förekommande fall även av en Vd.

Numera krävs för bildande av (privata) aktiebolag ett aktiekapital om minst 25 000 kronor.

Kravet att ett aktiebolag behöver ha en auktoriserad eller godkänd revisor, som årligen granskar bolagets räkenskaper och förvaltning, har upphört för kategorin mindre aktiebolag.

För att räknas som mindre bolag får max ett av följande tre villkor uppfyllas:

 • medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3
 • bolagets redovisade omslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor
 • bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor

Efter varje avslutat räkenskapsår ska ett aktiebolag skicka in en årsredovisning till Bolagsverket. Om bolaget har en revisor så ska även en revisionsberättelse bifogas årsredovisningen.

Oavsett om aktiebolaget ingår i kategorin mindre bolag och valt bort den lagstadgade revisionen eller ej, så finns det ofta ett behov av rådgivning inom områdena redovisning, skatt och förvaltning.

Huruvida företaget väljer att nyttja en revisor, redovisnings- eller skattekonsult för rådgivningen är en smaksak. Det viktiga är att företaget har förtroende för den/de som ger råd och att man får den hjälp som man är i behov av.

KOPPARSUND & SÖNERs ambition är att, oavsett efterfrågade tjänster, bistå med tips och råd som kan utveckla företagandet. Vi vill även hjälpa till med kontakter till nya potentiella kunder eller leverantörer som kan underlätta & förbättra er verksamhet.

 

KOPPARSUND & SÖNER AB kan erbjuda ditt bolag hjälp med bl.a. följande tjänster:

 • Bildande av bolag
 • Löpande redovisning
 • Månads- och årsbokslut
 • Bokslutsrapporter
 • Årsredovisningshandlingar
 • Protokoll
 • Budgetar
 • Deklarationer & kontrolluppgifter
 • Nyckeltalsanalyser
 • Kontaktförmedling

Vi hjälper dig ta ett steg i rätt riktning!