Välkommen till KOPPARSUND & SÖNER AB

KOPPARSUND & SÖNER AB är ett företag med ambition att skapa trygghet och en långsiktig positiv utveckling för våra kunder genom ett sunt tänkande vad avser ekonomi, organisation och hälsa.

Utifrån vårt grundläggande tjänsteutbud som bl.a. består av redovisning, rådgivning och verksamhetsstyrning, så försöker vi alltid leverera matnyttiga råd och tips som kan skapa mervärde i er verksamhet.

För oss är antalet noterade ”A-ha upplevelser” hos våra kunder ett av de viktigaste måtten på hur framgångsrika vi är i vår tjänsteförmedling!

 

När du vill öka din kunskap och investera i framtiden, då ska du kontakta   

KOPPARSUND & SÖNER AB